Zajęcia odbywać się będą na boiskach trawiastych :

Chynów


Drzonków