Akademia piłkarska Macieja Murawskiego jest naszym autorskim projektem i ma na celu kompleksowe szkolenie młodych adeptów piłki nożnej. Wiadomym jest, że nie każdy z naszych podopiecznych będzie w przyszłości najlepszym piłkarzem na świecie, natomiast nadrzędnym celem jest to, aby każdy z nich prowadził zdrowy tryb życia, mógł rozwijać swoje umiejętności w różnych dyscyplinach sportowych oraz stał się dobrym człowiekiem.

My zaś jako kadra profesjonalnie zarządzająca tym projektem, jesteśmy po to by spełniać funkcję wychowawczą oraz dążyć w kierunku, który sobie obraliśmy. Również ważnym elementem szkolenia w naszej Akademii jest edukacja szkolna. Między innymi , żeby rozwijać się w tym zakresie będziemy prowadzić zajęcia także w języku niemieckim. Oczywiście dostosowując je do poziomu naszych podopiecznych. Mamy nadzieję, że w przyszłości nasi adepci nie tylko będą wspaniałymi sportowcami ale też będą wykazywać się wysoką kulturą osobistą i będą kształtować wysokie standardy etyczne i moralne.

Naszą misją jest stworzenie profesjonalnej Akademii współpracując z najlepszymi klubami w Polsce ,a także w Europie. W przyszłości chcielibyśmy stać się kuźnią talentów, które z naszej Akademii wypływały by do największych klubów. Promowanie nie tylko dobrych wzorców sportowych ale także społecznych. Stworzenie takich wartości jak wzajemny szacunek, szacunek do przeciwnika oraz godne reprezentowanie naszej Akademii.