Aktualności

UWAGA !!! WAŻNA INFORMACJA !!!

W związku z faktem, iż niektóre osoby, które dołączyły do naszej Akademii z klubu „Ukp”Zielona Góra wpłacały (od stycznia 2018 r.) składki członkowskie na ich konto, a u nas posiadają zaległości, uprzejmie prosimy o złożenie pism do w/w klubu o zwrot wpłaconych środków oraz wyrównanie zaległości wobec APMM „Falubaz” !!!

Jednocześnie przypominamy, że wpłat za zajęcia w Akademii Piłkarskiej Macieja Murawskiego „Falubaz” należy dokonywać tylko i wyłącznie na konto o numerze:
70 2030 0045 1110 0000 0387 5450 !!!
Jest ono podane na stronie :
apmmfalubaz.com !!!
Prosimy także wszystkich członków naszego stowarzyszenia o sprawdzenie płatności i ewentualne wyrównanie zaległości w opłatach !!!
Dziękujemy, trenerzy !!!