Aktualności

Dla bezpieczeństwa wszystkich prosimy o dostosowanie się do poniższych zasad

Zalecenia dotyczące postępowania trenerów i członków APMM w trakcie trwania pandemii koronawirusa:

1. Rodzice przyprowadzają dzieci 5 minut przed treningiem i odbierają je bezpośrednio po zakończonych zajęciach.

2. Dzieci zarówno przed, jak i po treningu powinny posiadać maseczki ochronne na twarz.

3. Przed każdym wejściem na oraz każdym wyjściem z treningu dzieci mają obowiązek zdezynfekować ręce (środki zabezpiecza APMM).

4. Podczas treningu, każde dziecko powinno posiadać własną piłkę (w przypadku braku piłki , dziecko otrzyma ją od trenera i będzie zobowiązane zwrócić ją po treningu).Trener ma obowiązek zdezynfekować piłkę po każdym użyciu.

5. Sprzęt używany podczas zajęć (trenażery, piłki, bramki) musi zostać odkażony przez trenera przed rozpoczęciem kolejnego treningu oraz po zakończeniu zajęć w danym dniu treningowym (środki do dezynfekcji zapewnia APMM).

6. Obowiązuje absolutny zakaz udziału w treningu dzieci, które wykazują jakiekolwiek objawy chorobowe (kaszel, podwyższona temperatura ciała, katar, złe samopoczucie).

7. Na obiektach wykorzystywanych do treningów obowiązuje także absolutny zakaz przebywania osób trzecich ( rodzice, opiekunowie, kibice).

W razie nieprzestrzegania powyższych zaleceń, wszystkie konsekwencje finansowe przechodzą na osoby, które nie dopilnowały ich przestrzegania !

Z góry dziękujemy za zrozumienie.